برای شما فرزندان خوبم كه دوران بلوغ را پشت سر میگذارید مینویسم.

قلم را بردارید و نامه ای به دنیا بنویسید و خود را معرفی كنید. در این نامه بنویسید

كه چه كسی و چه چیزهایی برایتان دارای اهمیت است؟ چه چیزی شما را خاص و

منحصر بفرد نموده است؟

درباره اعضای فامیل. علائق. تلاشها. مهارتها. سفرها. آرزوها و دوران بچگی

خود میتوانید بنویسید.

بیاد داشته باشید كه تنها خواننده این نامه شما هستید پس بخوبی فكر كنید و بعد به سئوالات پاسخ دهید.