لطفا چند دقیقه ای فكر كنید و تصویر واضحی از آینده خود ترسیم نمایید.

20 تا 30 جمله درباره آینده خود بنویسید. به تمامی جنبه های زندگی فكر كنید.

در این قسمت تعدادی از سئوالاتی كه باید پاسخ دهید قرار داده شده است:

می خواهید در كجا زندگی كنید؟ یك شهر بزرگ؟ یك شهر كوچك؟ در روستا؟

در چه خانه ای؟ ویلایی؟ آپارتمانی؟ كوچك یا بزرگ؟

آیا به دانشگاه خواهید رفت؟ اگر نه پس بجای آن چكار خواهید كرد؟

فكر می كنید چه شغلی برای شما مناسب باشد؟

آیا ازدواج خواهید كرد؟ یا مجرد می مانید؟

قصد دارید به كجاها سفر كنید؟ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

چه چیزی برای شما اولویت دارد؟ پول و كارتان یا خانواده؟

آیا هدف خاصی در زندگی دارید؟

و بسیاری سئوالات دیگر كه شما میتوانید از خود بپرسید و به آنها پاسخ دهید.