در این سن نوجوانان برای شناخت صحیح و درست نسبت به آینده خودشان

نیازمند تشویق و كمك و همفكری هستند. بهتر است اقدامات خود را قبل از اینكه

فرزندتان تصمیم غلطی را بگیرد و درها را به روی خود ببندد شروع كنید.

ما همه دوست داریم فرزندانمان بگونه ای پرورش یابند كه بالغینی مستقل.

كارآمد. فعال و شاد باشند. بهمین منظور آنها باید اطلاعات صحیح برای

بررسی . بحث و نهایتا تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. جهان پیرامون

ما بسیار سریعتر از رشد درك و فهم ما در حال تغییر است و نوجوانان نیاز

دارند كه واقعیتها را بشناسند و تنها به ایده آلهای خود مشغول نباشند.

پس اولین قدم ما بعنوان والدین فراهم آوردن اطلاعات برای فرزندمان است.

اطلاعات صحیح.

خطاب به نوجوانان

همه میدانیم كه هر خانه ای باید فونداسیون (پایه) قوی داشته باشد تا بتواند

پابرجا باقی بماند و آسیب نبیند. بدانید كه تحصیلات شما در كلاسهای درس و در

تمامی دوره های زندگی پایه و فونداسیون زندگی آینده شماست.

همانطور كه هیچ خانه ای یكروزه ساخته نمیشود هیچكسی نیز یك شبه از دوران

بلوغ عبور نمیكند و صبح روز بعد یك بزرگسال بیدار نخواهد شد.