از آنچه فرزندتان می بیند و یا میخواند اطلاع داشته باشید.

برنامه های تلویزیون. مجلات و كتابهایی را كه میخواند

بشناسید. اینترنت اطلاعات زیادی به آنها میدهد. دقیقا بدانید

كه چه میخواند و چه میبیند. از اینكه برای تماشای تلویزیون

محدوده بگذارید نترسید ( زمان برای تماشا ). بدانید كه از

اینترنت چه می آموزند و با چه كسانی در ارتباطند.

قوانین متناسب با سن فرزندتان وضع نمایید.

ساعت خواب متناسب با سنش برایش تعیین نمایید.

اگر فرزندتان همیشه تمایل ندارد با شما و خانواده بیرون بیاید

درباره انتظار خود از او بازنگری نمایید و عادلانه قضاوت نمایید.

اگر او گاها مایل است تنها باشد یا با خانواده به گردش نیاید

عصبانی و ناراحت نشوید.
ادامه دارد.