درباره دوران بلوغ مطالعه نمایید و اطلاعات لازم را نیز به فرزندتان بدهید.

دوستان فرزند خود را بشناسید.

والدین دوستان فرزند خود را نیز بشناسید.

علائم خطر در سنین بلوغ را بشناسید:

افزایش یا كاهش شدید وزن

مشكلات خواب

تغییرات رفتاری شدید

غیبت های مكرر از مدرسه

افت تحصیلی

صحبت درباره خودكشی

علائم مصرف سیگار. الكل یا مواد مخدر

هر علامت دیگری نیز كه بیش از 6 ماه بطول بیانجامد نشانه مشكلات

زمینه ای میباشد. تغییر در نمرات در این سن طبیعی است ولی

نمرات درسی 19 و 20  نباید بیكباره به نمرات 11 و 12 تغییر نمایند.
 
به فرزند خود اجازه دهید حریم خصوصی داشته باشد و به آن احترام

بگذارید. برخی از والدین فكر می كنند هر كاری كه فرزندشان انجام

می دهد به آنها ارتباط دارد و باید در جریان همه كارها باشند.

بدانید كه برای سلامت كودك آزادی و اختیار و حریم خصوصی

ضروری است.

اتاق و مكالمات تلفنی فرزند شما باید كاملا خصوصی باشد.

از او انتظار  نداشته باشید كه تمام افكار و فعالیتهایش را با

شما سهیم باشد. اما برای حفظ امنیت او لازم است كه

همیشه بدانید كجا می رود. چه میكند و با كیست. اما لازم

نیست جزئیات آن را هم بدانید و نباید نیز انتظار داشته باشید

كه او شما را نیز دعوت نماید.

ادامه دارد.