كودكان در سنین 11 تا  18 سالگی مثل بزرگسالان فكر نمیكنند زیرا نمیتوانند مثل

آنها فكر كنند. بزرگسالان با بخشهای نزدیك قسمت پیشانی prefrontal cortex 

فكر میكنند. این بخش درواقع بخش منطقی مغز میباشد.

نواجوانان در سنین بلوغ آطلاعات را با بخش آمیگدال پردازش

می نمایند. این بخش بخش اقدامات غریزی و احساسی

میباشد.

تا سال 1997 تصور میشد كه مغز بیشتر رشد خود را تا 18

ماهگی و پس از آن در 3 سال اول زندگی تكمیل میكنند.

مطالعات اخیر بر روی مغز نواجوانان نشان داده است كه تا سن

18 سالگی بخش پیشانی مغز بطور كامل رشد نیافته است و

بهمین خاطر است كه اكثر كارهایی كه در این سن توسط نوجوان

انجام میشود غیر عادی میباشد. كارهایی مثل كشیدن سیگار.

موهای بنفش رنگ. بیدار ماندن تا نزدیك صبح. تمام نكردن درسها

تا روز آخر و.......

 

ادامه دارد